Posted in Reflection

Gác xép

1.

                                                                                           2.

                                                                        3

4.

                                                                                                             5.

                                    6.

         7.

                                                                                                                            8

298740_10151117235047964_1704118640_n

.

.

.

.

.

.

.

.

Lộn xộn.

Trống rỗng.

Mùi  những ngón dây đan lồng

Mùi  những dòng chữ kết thúc

Mùi nước mắt

Mùi tuyệt vọng

Hoang hoải.

Lăn dài.

Phức.

Móng vuốt mèo rối nùi cuộn len.

Tảng màu nước

tan

bở vụn

TAN

120401kpson18_aa1ca

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s