Posted in Reflection

Tam sinh tam thế

Đèn màn hình hắt sáng lên góc tường
Tạo bóng hai mảnh như toà cung điện hoang tàn trong tôi và bức tường thành Vạn Lý trải dài
Nhớ tới trò múa rối nước, kịch tuồng, chiếu bóng
Trong những giấc mộng ngây ngô nhất có tiếng vó ngựa và bóng dáng chàng tướng quân ghìm cương giữa thảo nguyên mênh mang
Nghìn năm trước chỗ tôi đang nằm là đâu?
Trạch viện bỏ hoang cho cây đào chốn Vong Xuyên quạnh quẽ suốt năm trăm năm tuế nguyệt. Chỉ mong giữ chút tâm của người thương
Hoa viên nơi Lễ bộ thượng lang ham ngủ lọt vào mắt xanh đế vương
Đền đài lầu các phong trần
Hay lại là ruộng đồng bát ngát?
Nghìn năm trước, giấc mộng sao gần lắm. . .

Tam sinh rồi lại tam sinh, qua sông Vong Xuyên còn có thể gửi lại nụ cười?

Hồng trần nhất mộng, chấp nhất như thế để làm gì?

Cuối cùng, chẳng phải đều tan biến cả sao?

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s